Działalność Klubu SKARMAT jest wpierana finansowo ze środków GMINY MIASTA TORUŃ:
a także przez:stat4u
Długodystansowa InO SKARMAT
2020-03-14
Solec Kujawski
??_??_ 2020 r. (sobota)
Zaczyna pojawiać się światełko w tunelu. Liczymy na to, że oficjalne ograniczenia zostaną zredukowane na tyle, że uda się przeprowadzić naszą imprezę w sposób bezpieczny w terminie wakacyjnym.Przed ponownym otwarciem zgłoszeń  zaprezentujemy wówczas wszystkie podjęte środki ostrożności których nieodłączną częścią będą również i Wasze zabezpieczenia,   ..... ale o tym w stosownym czasie.
Rudy k. Solca Kujawskiego(53.059248 ; 18.173918)
w piątek od godz. 17.00  -23.00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
w sobotę od. godz. 8.00  w Centrum Zawodów
Oddział Miejski PTTK w Toruniu,
Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie,
Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” OM PTTK w Toruniu.
Urząd Miasta w Toruniu
Nadleśnictwo Solec Kujawski
Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
- rywalizacja w Pucharze Polski w Marszach na Orientację,
- rywalizacja w Pucharze Województwa  w Marszach na Orientację,
- prezentacja walorów krajoznawczych Kujaw a w szczególności Puszczy Bydgoskiej, Solca Kujawskiego, Bydgoszczy i Torunia,
- uczczenie 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.
Kierownik imprezy: Waldemar Fijor PInO nr leg. 210
Sędzia Główny: Przemysław Tafliński PInO nr leg 618
Sekretariat: Iweta Olszewska PInO nr 630, Iwona Kurto PInO nr leg. 572
Budowniczowie tras: Waldemar Fijor PInO nr leg. 210, Przemysław Tafliński PInO nr leg 618, Tomasz Hajdas PInO nr leg. 577
Zabezpieczenie informatyczne: Maciej Murawski
oraz klubowiczki i klubowicze z Klubu InO SKARMAT.
W zawodach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie w  2 lub 3-osobowych zespołach (dotyczy to zarówno tras turystycznych jak i  sportowych). Dopuszcza się start indywidualny osoby pełnoletniej.Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie w zespole z osobą pełnoletnią ale muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.skarmat.pl w terminie od 10 lutego do 7 marca 2020 r.

 

 

od 10.02.2020

do 20.02.2020

 

od 10.02.2020

do 20.02.2020

 

od 21.02.2020

do 7.03.2020

 

Trasy

Przodownicy
Imprez na Orientację

Pozostali uczestnicy

 

Wszyscy

 

TZ / TU

S25 / S20

 

30,-

40,-

50,-

TT / S15

20,-

25,-

30,-

 

TP / S10

 

15,-

20,-

25,-

Transport*

 

5,-

5,-

5,-


* organizator zabezpiecza transport dla uczestników, którzy dojeżdżają środkami komunikacji publicznej, na odcinku OSiR w Solcu Kujawskim -Centrum Zawodów w Rudach (tam i powrót po trasie). Rozkład dojazdów zostanie podany w komunikacie technicznym w dniu 9.03.2020 r.

Wpisowe należy przesłać na konto:
MKS SKARMAT, ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń, w ING BŚ Oddział w Toruniu 20 1050 1979 1000 0022 7659 4989 wpisując DInO-2020 oraz imię i nazwisko osoby za którą jest opłacane wpisowe (o terminowości zgłoszenia decyduje data wpływu wpisowego).
CHARAKTERYSTYKA TRAS TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH

Trasa

km

PK

Mapa

Limit czasu

podstawowy

+ dodatkowy

Stopień trudności trasy

TP

S10

10

8

pełna  1: 20000

format A4

zabezpieczona folią

200 + 50

Łatwa nawigacyjnie - dla początkujących

TT

S15

15

12

pełna  1: 20000

format A4

zabezpieczona folią

300+ 80

Lekko trudna – dla niezaawansowanych

TU

S20

20

15

pełna  1: 20000

format A3

zabezpieczona folią

400 + 100

Umiarkowanie trudna – dla średniozaawansowanych

TZ

S25

25

20

pełna  1: 20000

format A3

zabezpieczona folią

500 + 130

Trudna – dla zaawansowanych


Po przekroczeniu limitu podstawowego zespół powinien rozważyć ewentualność powrotu pod kątem możliwości dotarcia na metę przed końcem limitu dodatkowego.
WARUNKI KLASYFIKACJI ZESPOŁÓW NA TRASACH TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH
Zespoły wyruszają na trasę z pełną mapą w skali 1: 20000. Wszystkie punkty kontrolne (PK)są zaznaczone na mapie lub na jej powiększonym fragmencie w skali większej od mapy zasadniczej dla uzyskania lepszej czytelności i dokładności w obszarze PK. Na wszystkich trasach postawione będą dodatkowe punkty stowarzyszone (PS), które mogą się znajdować w pobliżu PK jednak nie bliżej niż 2 mm w skali mapy (na której zostały zaznaczone). Warunkiem klasyfikacji zespołu (dotyczy to wszystkich tras) jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego punktu kontrolnego i wystarczy, że będzie to punkt stowarzyszony, pod warunkiem dotarcia na metę przed czasem jej zamknięcia.
Trasy turystyczne:
-zgodnie z Zasadami Punktacji Turystycznych Imprez na Orientację ZG PTTK.
Trasy sportowe
-liczy się czas pokonania trasy z uwzględnieniem kar czasowych: za brak PK –90 min, potwierdzenie PS –25 min, każdorazowa zmiana potwierdzenia -10 min, spóźnienie ponad wyznaczony limit podstawowy –dodatkowa 1 min za każdą minutę spóźnienia oraz 10 min za każda minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu dodatkowego o ile nie zostanie przekroczony czas zamknięcia mety.
Trasy TZ, TU, S25 -potwierdzanie PK w systemie elektronicznym.

Uczestnicy na tych trasach zostaną wyposażeni w zegarki do potwierdzania punktów (2 zegarki na zespół). Na tych trasach rozdzielanie członków zespołu jest niedozwolone. Punkty kontrolne muszą być potwierdzone przez obu uczestników zespołu w ciągu 60 s pod rygorem niesklasyfikowania zespołu.

Pozostałe trasy : potwierdzanie PK na kartach startowych (jedna karta na zespół) lub, w zależności od liczby zgłoszeń i dostępności sprzętu,dodatkowo również jeden zegarek do potwierdzania punktów w systemie elektronicznym.
Każdy z punktów kontrolnych będzie oznakowany lampionem biało–czerwonym płaskim (A4) lub przestrzennym o podstawie trójkątnej i będzie wyposażony w szczypce (do potwierdzania na kartach) a także w "kapselek" z chipem do potwierdzania elektronicznego.
Wymagane : przynajmniej jeden naładowany telefon komórkowy (którego numer został podany w zgłoszeniu), kompas oraz latarka.
Zalecane: obuwie trekkingowe, lekka kurtka dodatkowa, podstawowy zestaw apteczny, napoje oraz dodatkowe pożywienie.
Na trasach TZ, TU, S25 zespoły pokonują trasę samodzielnie. Nie będzie to w żaden sposób kontrolowane, ale przy okazji 100.-lecia Niepodległości Polski warto również także odzyskać wolność w swoich zachowaniach i głowach". Trasy TP oraz S10 nie mają tego ograniczenia. Na tych trasach to ma być przede wszystkim rekreacja i nauka (możliwa również w większym niż jeden zespół gronie).
- komplet materiałów startowych
- posiłek regeneracyjny i woda dla każdego zawodnika na mecie w Centrum Zawodów
- serwis herbaciano-kawowy przed startem i po powrocie w Centrum Zawodów
- start na trasach 3 etapów krajoznawczych w Solcu Kujawskim, Toruniu i Bydgoszczy
- odcisk okolicznościowej pieczęci
- dyplomik okolicznościowy uczestnictwa w imprezie
- ognisko na mecie przez cały czas trwania imprezy
- dostęp do sanitariatów TOI TOI w Centrum Zawodów
- prysznic w OSiR w Solcu Kujawskim
- potwierdzenie punktów do OInO i OTP
- możliwość weryfikacji OInO w stopniach do małej złotej
TURYSTYCZNA DInO – wg Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK
SPORTOWA DInO – wg kryteriów czasowych przedstawionych w regulaminie
PUCHARU POLSKI TZ / TU - wg regulaminu Pucharu Polski
PUCHARU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - wg regulaminu Pucharu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
100-lecia Niepodległości - suma punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zespół lub zawodnika startującego na dowolnej trasie turystycznej DInO (TZ/TU/TT/TP ) bądź sportowej (S25/S20/S15/S10) oraz na trasach krajoznawczych 100-lecia Odzyskania Niepodległości (w Bydgoszczy, Solcu Kujawskim i Toruniu). Przelicznik do punktacji generalnej wg Zasad Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK
Na trasach  TZ, TU oraz S25 (z potwierdzaniem elektronicznym) zespoły otrzymają
bezpośrednio na mecie wydruk z sekwencją potwierdzonych punktów z ich kodami i z czasem potwierdzenia oraz czasem pokonania całej trasy (bez punktów karnych na trasach turystycznych oraz bez kar czasowych na trasach sportowych).
Wydruk z przebiegiem trasy będzie można porównać z mapami wzorcowymi, na których będą przedstawione wszystkie PK i PS postawione w terenie. Mapy wzorcowe zostaną udostępnione na stronie www.skarmat.pl po zamknięciu mety w sobotę o godz. 20.00.

Szczegółowe wyniki tras DInO SKARMAT ‘2020 zostaną opublikowane w czasie 72h od zamknięcia mety natomiast wyniki tras krajoznawczych i klasyfikacja generalna 100–lecia Niepodległości do 23 marca

Piątek - 13 marca 2020
18.00 – 23.00 przyjmowanie zespołów w biurze zawodów w Solcu Kujawskim
Sobota - 14 marca 2020
od 8:00 - przyjmowanie zespołów w Centrum Zawodów w Rudach
9:00 - start masowy TZ, S25
9:30 - start masowy TU, S20
10:00 - start masowy TT, S15
10:30 - start masowy TP, S10
od 13.00 wydawanie posiłków na mecie
14:40 - koniec limitu spóźnień TP, S10
15:50 - koniec limitu spóźnień TT, S15
17:50 - koniec limitu spóźnień TU, S20
19:30 - koniec limitu spóźnień TZ, S25
20:00 – zamknięcie mety (dla wszystkich tras).

1/ Własnym środkiem transportu do Centrum Zawodów w Rudach (zjazd z drogi krajowej nr 10 na trasie Toruń - Bydgoszcz w kierunku południowym – oznakowany od godz. 7.00 w sobotę 14.03.2020),
2/ PKP do stacji Solec Kujawski i dalej transportem organizatora (spod Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim oddalonego o 300 m od stacji PKP).
Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.
Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim który dysponuje bazą noclegową (nocleg w cenie od 33,- w zależności od standardu).
W ośrodku funkcjonuje również Park Wodny dostępny dla nocujących w OSiR w promocyjnej ofercie www.osir.soleckujawski.pl, a w odległości 3 km znajduje się również „HOTEL LEŚNY”.

Zależnie od przyjętej logistyki można również nocować w Toruniu lub Bydgoszczy i rozpoczynać imprezę od pokonywania tras krajoznawczych w tych miastach w piątek, dojeżdżając w sobotę rano bezpośrednio do Centrum Zawodów w Rudach. Wysokie notowania mają w tych miastach szkolne schroniska młodzieżowe przy ul. Gen. Sowińskiego 5 w Bydgoszczy oraz przy ul. Św. Józefa 24 w Toruniu w których można przenocować za niewiele ponad 20 zł ( i to bez dodatkowych zniżek przysługujących studentom i członkom PTSM). Miłośnikom fortyfikacji podpowiadamy także możliwość noclegu w Forcie IV w Toruniu, który sam stanowi wyjątkowo ciekawą atrakcję turystyczną www.fort.torun.pl
W piątek od godziny 18.00 uruchomione będą dodatkowe punkty wydawania map tras krajoznawczych w Toruniu oraz Bydgoszczy (tzn. na kierunkach dojazdowych) a już od soboty oraz w niedzielę będzie można również pozostawiać karty startowe (po pokonaniu tych tras) w wyznaczonym miejscu w Toruniu, Solcu i Bydgoszczy. Miejsca te zostaną określone w komunikacie technicznym. Na trasach krajoznawczych nie będzie obowiązywał limit czasu i będzie można się bawić do woli; na spokojne pokonanie trasy warto przewidzieć ok. 90 min.
Celem tras krajoznawczych jest pokazanie urody i historii tych trzech miast oraz ich drogę do Wolnej Polski. Trasy te wliczane są również do klasyfikacji generalnej 100-lecia Niepodległości.

Gdyby jeszcze te trzy trasy krajoznawcze oraz trasa główna DInO, nie stanowiły wystarczającego wyzwania, to zachęcamy do startu w niedzielę 15 marca 2020 r. w Grudziądzu w imprezie biegowej zaliczanej do cyklu Mistrzostw Pomorza i Kujaw w biegu na orientację (start o godz. 11.00) szczegółowe informacje o tej imprezie będzie można znaleźć na www.kpozos.pl).
Zapraszamy zatem nie tylko na imprezę główną DInO SKARMAT ‘2020, ale także na imprezy towarzyszące i tym samym do odwiedzenia Kujaw w 100–lecie ich powrotu do Wolnej Polski.
- punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK,
- podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie mapy dostarczonej przez organizatora. Używanie innych  map stanowi podstawę do dyskwalifikacji,
- używanie przyrządów nawigacyjnych  (GPS) i aplikacji telefonicznych jest dozwolone wyłącznie dla rejestracji trasy. W sytuacji w której zespół awaryjnie zdąża do mety i kończy rywalizację po powiadomieniu organizatora (na tel. alarmowy) i może używać  tych środków bez żadnych ograniczeń,
- używanie jakichkolwiek środków transportu przy pokonywaniu trasy jest niedozwolone,
- zespół pokonuje całą trasę wspólnie; opuszczenie partnera w celu samodzielnego dalszego kontynuowania trasy jest niedopuszczalne,
- korzystanie z  możliwości zakupu dodatkowych napojów i pożywienia podczas trasy jest dozwolone.
- za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas zawodów organizator nie bierze odpowiedzialności,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność co potwierdzają podpisaniem stosownej deklaracji w biurze zawodów podczas rejestracji. Uwaga: członkowie PTTK z opłaconymi za 2020 r. składkami są już ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  (patrz www.pttk.pl),
- osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego, będzie możliwość zwrotu niewykorzystanego wpisowego przy rezygnacji z udziału  w terminie do 20.02.2020 (100%) a  do 7.03.2020 (50 %).
- zgłoszenia po terminie nie gwarantują wszystkich świadczeń,
- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach w mediach oraz w wynikach zawodów a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Klub InO SKARMAT imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie  danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883), zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204). Przesłanie zgłoszenia na imprezę jest wyrazem akceptacji powyższych warunków
- ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.